E-poe tingimused

E-poes vormistatud tellimustele esitab Mymoto OÜ (edaspidi TARNIJA) KLIENDILE arve tasumiseks samal tööpäeval. Tellitud kauba hetkelisel puudumisel TARNIJA laos, teavitatakse KLIENTI uuest kauba tarneajast.

KLIENT on õigustatud tasuma arve summast TARNIJA arveldusarvele 50% ettemaksu ja ülejäänud 50% enne KLIENDILE kauba saatmist.

TARNIJA saadab kauba KLIENDILE peale arve täielikku tasumist viimase poolt valitud Omniva pakiautomaati või kulleriga tellimuses märgitud aadressile. Kaup antakse üle ainult KLIENDILE või tema poolt volitatud isikule.

Kauba maksumusel alla 150 EUR lisandub arvele kauba saatmise kulu, üle 150 EUR on saatmine KLIENDILE Eesti piires tasuta.

TARNIJA saadab kauba KLIENDILE 5-14 tööpäeva jooksul.

KLIENDI poolt arve tasumisega täies või ettemaksu ulatuses loetakse pakutud tarnetähtaeg KLIENDI poolt aktsepteerituks.

TARNIJA poolt KLIENDILE arve väljastamisega ja kauba kohale toimetamisega loetakse müügileping sõlmituks.

KLIENDIL on õigus 14 päeva jooksul peale kauba kätte saamist kaup TARNIJALE tagastada, misjärel TARNIJA tagastab 30 päeva jooksul kauba eest tasutud ostu summa KLIENDI arveldusarvele tingimusel, et tagastatav kaup ei ole kasutatud ja on originaalpakendis.

Kõigil TARNIJA E-poes pakutavatel kaupadel on 12 kuune tootja poolne garantii juhul, kui TARNIJA ei ole eraldi kirjalikult informeerinud pikemast garantiiperioodist. KLIENDIL on õigus esitada vastavalt VÕS §-le 218 lg 2 TARNIJALE 2 aasta jooksul ostetud toote suhtes pretensioon.

Kaubal vastuvõtmisel või garantiiperioodil puuduste ilmnemisel on KLIENT kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui 60 päeva jooksul pöörduma vastava kirjaliku taotlusega TARNIJA poole puuduste kõrvaldamiseks. Juhul kui TARNIJA ei ole mõistliku aja jooksul olnud suuteline kaubal tuvastatud puudust kõrvaldama, on KLIENDIL õigus nõuda toote samaväärsega asendamist mõistliku aja jooksul ja alles seejärel lepingust taganeda ning nõuda tagasi tasutud ostusumma.

KLIENT ja TARNIJA lahendavad võimalikud erimeelsused läbirääkimiste teel, kokkuleppele mittejõudmisel Harju Maakohtus. TARNIJA lähtub võimalike pretensioonide lahendamisel kehtivatest seadustest ja KLIENDI soovidest.

Kontaktinfo : 53929636, info(at)mymoto.ee

 
 

Meie ustavad partnerid